Apie Mus

Kodėl slauga yra svarbu?

Lietuvos visuomenės senėjimo tendencijos, besikeičiantis socialiniai įpročiai bei tradicijos, estetinės medicinos plėtra, lemia vis didesnį slaugos instituto vaidmenį. Slaugos specialistų kvalifikacija, kompetencijos, jų profesinio prestižo lygis, socialinis statusas visuomenėje, tampa vis svarbesniais  žmonių sveikatingumo ir gerovės veiksniais.

Besikeičiančioje visuomenėje keičiasi ir slaugytojo profesijos turinys, būtinų žinių ir gebėjimų poreikis. Keičiasi ir pats visuomenės požiūris apie ypač svarbią ir reikalingą profesiją. Pamažu ateina suvokimas, kad slauga ir slaugytojai yra ne mažiau svarbi sveikatos priežiūros sistemos dalis, negu gydytojai.

Portfolio
Portfolio

Kokia situacija šiandien?

Lietuvoje šiuo metu yra beveik 27 000 asmenų, turinčių galiojančius bendrosios slaugos praktikos licencijas, suteikiančias teisę verstis slaugos praktika pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

Pastaraisiais metais Lietuvos aukštosiose mokyklose slaugos studijos tapo viena populiariausių studijų programų. Vienas iš mūsų veiklos prioritetų yra glaudžiai bendradarbiauti su mokslo bei studijų institucijomis, keistis praktine patirtimi, teikti pasiūlymus sudarant studijų programas.

Nepaisanat, tokių džiuginančių tendencijų, stebime labai didelę slaugytojų emigraciją iš Lietuvos. Kaip rodo naujausi tyrimai, mūsų šalies sveikatos apsaugos sistemoje artimiausiu metu ims labai trūkti slaugytojų. Jeigu situacija nesikeis, skaičiuojama, kad 2028 m. Lietuvoje trūks daugiau nei 7000 šios profesijos atstovų. Jau dabar mes atsiliekame nuo ES vidurkio. 1 gydytojui ES tenka 3,4 slaugytojo, o Lietuvoje turime tik 2,6.

Ko mes siekiame?

Slaugytojų profesinės emigracijos priežastys nėra tik ekonominės. Prie to prisideda dideli darbo krūviai, netinkamos darbo sąlygos, kai kuriais atvejais netgi pažeminimas. Vis dar pasitaiko mobingo atvejų, kada į slaugytojus žiūrima ne kaip į atskiros srities specialistus, bet tiesiog kaip į gydytojų pagalbininkus, tarnus – žemesnio lygio personalą. Aišku, maži atlyginimai irgi demotyvuoja.

Nors Sveikatos apsaugos ministerija yra patvirtinusi Nacionalinės slaugos politikos 2016 – 2025 metų gaires. Taip pat, kaip jos įgyvendinamos, prižiūri Sveikatos apsaugos ministro sudarytas Slaugos komitetas. Vis gi to nepakanka, kad kompleksiškai būtų sprendžiamos slaugos darbuotojų problemos, įstatymais įtvirtinta ir išplėsta jų kompetencija, numatytos socialinės garantijos, sistemiškai kiltų darbo užmokestis, mažėtų darbo krūviai, augtų kvalifikacija, didėtų profesijos visuomeninis prestižas. Tam reikia ir aktyvesnio pačios slaugytojų bendruomenės įsitraukimo.

Portfolio
Portfolio

Kas mes esame?

 Grupė bendraminčių 2022 06 29 Kaune susirinko į Steigiamąjį suvažiavimą ir nusprendė įsteigti visuomeninę organizaciją –  Lietuvos slaugytojų asociaciją. Jos Prezidente išrinko energingą, savo profesiją gerai išmanančią ir idėjų nestokojančią kolegę – Rasą Marozienę.

Dar po mėnesio, 2022 08 02 išrinkta Lietuvos slaugytojų asociacijos Valdyba.

 

Kviečiame veikti kartu 

Lietuvos slaugytojų asociacija yra atvira visuomeninė organizacija, kviečia visus norinčius tapti jos nariais ir įsitraukti į jos veiklą. Taip pat, siekiame dalykiškai ir rezultatyviai bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių veikla susijusi su slaugos sfera.

Veikdami išvien, kaip profesinė bendruomenė, galime atnešti teigiamus pokyčius, kurie reikalingi slaugytojo profesijai Lietuvoje. Galime įtakoti savo profesinę ateitį, tuo pačiu tobulėti ir mokytis vieni iš kitų. Esame tam, kad padėti kitiems, tačiau tuo pačiu, turime jausti pareigą bei atsakomybę padėti ir sau.