Prisijunk

Parsisųskite LSA anketą čia, užpildykite ir atsiųskite ją el. paštu info@slaugytojuasociacija.lt

arba

Užpildykite žemiau esantį prašymą ir mes, apsvarstę jūsų kandidatūra, susisieksime

  PRAŠYMAS

  Prašau priimti mane į Lietuvos slaugytojų asociacijos narius (-es).
  Su Lietuvos slaugytojų asociacijos vertybėmis bei tikslais esu susipažinęs (-usi) ir įsipareigoju prisidėti prie jų įgyvendinimo bei laikytis taisyklių.
  Tapdamas (-a) Lietuvos slaugytojų asociacijos nariu (-e) įsipareigoju savo veikloje griežtai laikytis:
  moralumo principo, t.y. vadovautis visuotinai pripažintomis moralaus elgesio normomis;
  sąžiningumo principo, t.y. sąžiningai laikytis įstatymų ir asociacijos veiklą reglamentuojančių aktų;
  atsakomybės principo, t.y. atsakyti už savo veiklos pasekmes nepiktnaudžiauti savo esama padėtimi ir nesiekti naudos sau, savo artimiesiems bei kitiems su manimi susijusiems asmenims;
  garbingai atstovauti slaugytojo profesiją bei gerinti specialybės prestižą.

  DUOMENYS APIE ASMENĮ

  Pasirašydamas (-a) šį prašymą sutinku:
  ● laikytis asociacijos numatytų taisyklių;
  ● neviešinti pateiktos konfidencialios informacijos;
  ● su numatytu 20 eurų metiniu asociacijos mokesčiu, kuris yra pervedamas į oficialią Lietuvos slaugytojų asociacijos sąskaitą.
  ● numatytą metinį asociacijos mokestį pervesti į oficialią Lietuvos slaugytojų asociacijos sąskaitą per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

  Duomenys narystės mokesčiui pervesti: Lietuvos slaugytojų asociacija
  Swedbank LT867300010175155191
  Pavedimo paskirtis: Nario mokestis