Lietuvos slaugytojų asociacijos

Steigimo deklaracija

 

Kaunas

2022 birželio 29 d.

 

Lietuvos visuomenės demografiniai pokyčiai, besikeičiantis socialiniai įpročiai, lemia vis didesnį slaugos instituto vaidmenį. Slaugos specialistų kvalifikacija, kompetencija, jų socialinis statusas, tampa vis svarbesniu žmonių sveikatingumo ir gerovės veiksniu.

Siekdami, kad būtų tinkamai atstovaujami Lietuvos slaugos specialistų interesai, užtikrinamas jų kvalifikacijos kėlimas, reikalingų darbo sąlygų sudarymas bei materialinis aprūpinimas, steigiame visuomeninę organizaciją – Lietuvos slaugytojų asociaciją ( LSA ).

Lietuvos slaugytojų asociacija yra atvira organizacija, vienijanti profesinę bendruomenę ir savo veikloje sieks šių tikslų:

  • Bendradarbiauti ir keistis patirtimi su tarptautinėmis ir nacionalinėmis organizacijomis, veikiančiomis slaugos srityje;
  • Bendradarbiauti su LR Seimu, LR Prezidentu, LR Vyriausybe, savivaldybėmis, taip pat su nevyriausybiniu sektoriumi, atstovaujant slaugytojų profesinius interesus;
  • Pagal kompetenciją bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, kurios ruošia slaugos specialistus. Teikti pasiūlymus dėl slaugos studijų programų, dalintis praktine patirtimi;
  • Rūpintis slaugytojų kvalifikacijos kėlimu;
  • Kelti slaugytojų profesinį prestižą bei siekti didesnių socialinių garantijų;
  • Atstovauti slaugytojus užtikrinant jiems tinkamas darbo sąlygas bei atlygį už darbą;
  • Teikti pasiūlymus dėl LR įstatymų ir poįstatyminių aktų, reglamentuojančių slaugytojų veiklą, jų kompetencijų ribas bei darbo sąlygas.

Savo veikloje didelį dėmėsį skirsime slaugytojų profesinei etikai bei informacijos apie slaugytojo profesiją sklaidai Lietuvos visuomenėje.

Kviečiame visus norinčius prisijungti prie mūsų veiklos.

Lietuvos slaugytojų asociacijos

steigėjai