Veikla

Lietuvos visuomenės demografiniai pokyčiai, besikeičiantis socialiniai įpročiai, lemia vis didesnį slaugos instituto vaidmenį. Slaugos specialistų kvalifikacija, kompetencija, jų socialinis statusas, tampa vis svarbesniu žmonių sveikatingumo ir gerovės veiksniu.

Siekdami, kad būtų tinkamai atstovaujami Lietuvos slaugos specialistų interesai, užtikrinamas jų kvalifikacijos kėlimas, reikalingų darbo sąlygų sudarymas bei materialinis aprūpinimas, steigiame visuomeninę organizaciją – Lietuvos slaugytojų asociaciją ( LSA ).

Portfolio

Lietuvos slaugytojų asociacija yra atvira organizacija, vienijanti profesinę bendruomenę ir savo veikloje sieks šių tikslų:

Bendradarbiauti ir keistis patirtimi su tarptautinėmis ir nacionalinėmis organizacijomis, veikiančiomis slaugos srityje;

Rūpintis slaugytojų kvalifikacijos kėlimu;

Teikti pasiūlymus dėl LR įstatymų ir poįstatyminių aktų, reglamentuojančių slaugytojų veiklą, jų kompetencijų ribas bei darbo sąlygas.

Bendradarbiauti su LR Seimu, LR Prezidentu, LR Vyriausybe, savivaldybėmis, taip pat su nevyriausybiniu sektoriumi, atstovaujant slaugytojų profesinius interesus;

Kelti slaugytojų profesinį prestižą bei siekti didesnių socialinių garantijų;

Pagal kompetenciją bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, kurios ruošia slaugos specialistus. Teikti pasiūlymus dėl slaugos studijų programų, dalintis praktine patirtimi;

Atstovauti slaugytojus užtikrinant jiems tinkamas darbo sąlygas bei atlygį už darbą;

Lietuvos slaugytojų asociacijos

Steigimo deklaracija

Siekdami, kad būtų tinkamai atstovaujami Lietuvos slaugos specialistų interesai, užtikrinamas jų kvalifikacijos kėlimas, reikalingų darbo sąlygų sudarymas bei materialinis aprūpinimas, steigiame visuomeninę organizaciją – Lietuvos slaugytojų asociaciją ( LSA ).